LEAN
Bij van de Haar Bouw werken we met een geïntegreerde werkmethodiek. Lean bouwen is daar een onderdeel van. De lean-methode is een vorm van werken die veel voordelen biedt voor onze klanten. We richten onze werkprocessen zodanig in dat we bouwprojecten met zo weinig mogelijk verkwisting kunnen realiseren. Daar hoort onder andere bij dat we met onze co-makers alle bouwactiviteiten zorgvuldig afstemmen en dat er regelmatig planningsoverleg plaatsvindt.

Kwaliteit
Door lean te bouwen zorgen we voor een betere klantwaarde. Die vertaalt zich in onder meer in kwaliteit omdat we in één keer goed bouwen, waardoor er minder opleverpunten zijn. We bereiken hierdoor sneller een beter eindresultaat. Eventuele fouten pakken we direct bij de bron aan. Het leidt tot een grotere tevredenheid van zowel onze klant als onze medewerkers.

Lagere bouwkosten, kortere bouwtijd
We gaan ver in onze ketensamenwerking. We plannen gezamenlijk met onze bouwpartners en stellen samen de begroting op. We bouwen in één keer goed. Zo halen we een eindresultaat waarbij bouw- en onderhoudskosten lager uitvallen. We stemmen onze eigen werkzaamheden en die van onze co-makers op elkaar af. Waar mogelijk voeren we ze gelijktijdig uit in plaats van na elkaar. We zorgen voor een opgeruimde en geordende bouwplaats. Onze manier van werken is doordacht daadkrachtig. Dit alles zorgt ervoor dat de bouwtijd kan worden verkort.